Lantbruket

Vi brukar ca 400 ha. Här odlas spannmål och vall.
Ca 50 ha är vallodling.

Oljeväxter

Vete

Sådd